103 VJETORI I LUFTËS SË LUMËS – SESION HISTORIK PËRKUJTIMOR