Drejtoria hartitmit dhe kordinimit projekteve ne konferencen e lancimit thirrjes se pare.