Operatorë Turistikë Çek vizitojnë Qarkun e Kukësit