Promovimi i Planit strategjik tre vjeçar për fëmijët me aftësi të kufizuara.