Takim informues mbi aktivitetin e dlpd3 në qarqet Dibër, Kukës dhe Durrës