Takimi i Shtatë me Grupe të interestit , të rajonit ndërkufitar “Sharra”