Workshop “Ngritja e sporteleve te punesimit per te rinjte”