Sekretariati i Keshillit te Qarkut Kukes

Keshilli i Qarkut me date 12/10/2015 Emeroi Sekretar te Keshillit te Qarkut Kukes z.Kudret Cenaj.