“Çelja e sezonit turistik 2016” në Valbonë.

Këshilli i Qarkut Kukës, në bashkëpunim me Bashkinë Tropojë, Agjencia e Zhvillimit Rajonal, shoqatën Progresi i Alpeve Tropojë dhe GIZ më datë 03.06.2016 organizojnë “Çeljen e sezonit turistik 2016” në Valbonë.