Kalendari i Eventeve Lokale - Takim me specialiste te fushave te ndryshme

Ne kuader te hartimit te Kalendarit te Eventeve Lokale, i cili do te sherbeje per ruajtjen dhe promovimin e vlerave te rajonit tone, Keshilli i Qarkut Kukes ftoi sot ne nje takim, specialiste te fushave te ndryshme te: historise, letersise, artit, kultures, arsimit etj.

Ne kete takim u diskutua mbi datat dhe ngjarjet me rendesi per rajonin tone qe nga krijimi i tij, ku perfshihen ngjarje: historike, kulturore, artistike, arsimore, letrare, turistike, si dhe festa tradicionale lokale.

Gjate diskutimit u hodhen ide edhe per data te tjera te rendesishme dhe u vendos qe ky kalendar te diskutohet paraprakisht me grupin e punes dhe me pas te kaloje per miratim ne Keshillin e Qarkut Kukes.