Kryetari i Keshillit te Qarkut Kukes z. Ibsen Elezi priti perfaqesues te American Albanian Development Foundation.

Ne ambientet e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua nje takim pune me perfaqesues te American Albanian Development Foundation dhe Kryetarit te Keshillit te Qarkut Kukes z. Ibsen Elezi.

Ne takim u diskutua mbi mundesite e zhvillimit te Qarkut te Kukesit me fokus turizmin kulturor dhe ekoturizmin, si dhe nxitja e bizneseve dhe aktoreve te tjere per te ofruar nje oferte turistike sa me te plote.

Gjate takimit u ra dakort nga palet per mundesine e venies ne funksion te linjes ujore Koman-Fierze, rritjen e kapaciteteve per te ofruar nje sherbim sa me cilesor ne fushen e turizmit, si dhe nxitjen e bizneseve qe operojne ne kete fushe.

Promovimi i Qarkut te Kukesit si atraksion turistik ishte nje tjeter pike e rendesishme e diskutimit.