Njoftim - Thirrje per aplikime "Konkurs per ide ne lidhje me Biznesin e Vogel''

Ne kuader te zbatimit te projektit “Adresimi ne nivel lokal i sfides se punesimit te te rinjve ne Shqiperi”, projekt ky i financuar nga Agjencia Zvicerane per Zhvillim (SDC) dhe zbatuar nga Zyra Nderkombetare e Punes (ILo) dhe UNDP, Keshilli i Qarkut Kukes shpall;
Thirrjen per Shprehje Interesi per:
“Konkurs per ide ne lidhje me Bisnesin e Vogel “
Kjo mase e parashikuar ne Paktin Territorial te Punesimit synon qe permes nje konkursi per ide bisnesi, te nxise krijimin e sipermarrjeve te reja nga te rinjte si dhe te promovoje ato bisnese qe do te krijojne vende te reja pune.
Per me shume informacion mbi kriteret e aplikimit, te interesuarit mund te vizitojne rubriken Publikime ne faqen zyrtare te Keshillit te Qarkut Kukes www.kqk.gov.al.
Aplikimet duhet te dergohen me poste ose personalisht ne dy kopje jo me vone se data 30 Prill 2014, ora 12:00 ne adresat e meposhtme:

Z.Bukurosh Onuzi
Kordinator Rajonal per Kukesin
Adresa: Keshilli i Qarkut Kukes
E-mail: buabon@yahoo.com ose kukes_tep@ilo.org
Mobile: +355 69 20 96 645

Znj.Pranvera Vejseli
Specialiste e Sherbimeve Sociale
Adresa: Keshilli I Qarkut Kukes
E-mail: pranvera.vejseli@kqk.gov.al
Mobile: +355 69 60 09 735