Njoftim-Thirrje per Aplikime per zhvillimin e aftesive ne Kultivimin dhe Grumbullimin e Sherebeles

“Gjenerimi i punesimit nepermjet kultivimit dhe mbledhjes se sherebeles”

Ne kuader te zbatimit te projektit “Adresimi ne nivel lokal i sfides se punesimit te te rinjve ne Shqiperi”, projekt ky i financuar nga Agjensia Zvicerane per Zhvillim (SDC) dhe zbatuar nga Zyra Nderkombetare e Punes (ILo) dhe UNDP, Keshilli i Qarkut Kukes shpall;

Thirrjen per Aplikime per:
1. Gjenerimi i punesimit nepermjet kultivimit dhe mbledhjes se sherebeles
2. Sherbime trajnimi ne lidhje me kultivimin dhe grumbullimin e BMA-ve dhe sipermarrjen ne rajonin e Kukesit.
Kjo mase e parashikuar ne Paktin Territorial te Punesimit, konsiston ne nxitjen e kultivimit dhe grumbullimit te sherebeles si nje burim alternativ per punesim ne zonat rurale.

Per me shume informacion mbi kriteret e aplikimit, te interesuarit mund te vizitojne rubriken Publikime ne faqen zyrtare te Keshillit te Qarkut Kukes www.kqk.gov.al

Aplikimet duhet te dergohen me poste ose personalisht ne dy kopje jo me vone se fundi i dites se Marte, date 21 shkurt 2014 ne adresat e meposhtme:
Z.Bukurosh Onuzi
Kordinator Rajonal per Kukesin
Adresa: Keshilli i Qarkut Kukes
E-mail: kukes_tep@ilo.org
Mobile: +355 69 20 96 645

Znj.Pranvera Vejseli
Specialiste e Sherbimeve Sociale
Adresa: Keshilli I Qarkut Kukes
E-mail: pranvera.vejseli@kqk.gov.al
Mobile: +355 69 60 09 735