TAKIMI I DYMBEDHJETE I AKTOREVE TE RAJONIT NDERKUFITAR “SHARRI”.

Organizohet takimi i radhes i grupeve te interesit te rajonit nderkufitar “Sharra” ne Prizren, Kosove.

Ne kete takim u diskutuan:
• Aktivitetet e pergjithsme ne lidhje me implementimin e ABDA ne rajonin nderkufitar.
• Mbeshtetja e programit “Njerez per Njerez”
• Krijimi i partneriteteve te reja per thirrjet per aplikime ne rajonin nderkufitar “Sharra”
• Nderlidhja me projektin per Menxhimin e mbetjeve te ngurta ne rajonin e Sharrit

Gjithashtu, ky takim sherbeu si nje mundesi per prezantimin e implemntimit te skemes se granteve per Zhvillim te Integruar Ekonomik ne kuader te projektit – Zhvillimi rural permes menaxhimit te ujrave dhe pyjeve ne Europen Juglindore.