Projekte Strategjike

Nr.

Titulli i projektit

Vlera

Valuta

Zona e mbulimit

1

Ndertojme sebashku nje rajon terheqes dhe te begate

1,270,000.00

Euro

Komuna Shishtavec