Thirrja Shqiperi - Kosove

 


 

Nr.

Titulli i Projektit

Aplikuesi

Vlera

Valuta

Zona e mbulimit

KQK

1. Hartimi I Atlasit elektronik te rajonit nderkufitar Shqiperi-Kosove per rritjen e aksesit ndaj turizmit/ në rrjetin rrugor, burimet natyrore dhe turistike. Kukes Regional Council 392,312.00 Euro Qarku Kukes ne Shqiperi,Komunat Prizren, Gjakove dhe Dragash ne Kosove Lider
2. Diversiteti i turizmit kulturor,iniciativa per mbeshtetje Center for Integration of Ethnic Community 138,000.00 Euro 1.Komuna Shishtavec 2.Komuna Dragash Partner
3. Biznesi i gjelber Euro Partners development 294,747.55 Euro 1.Bashkia Kukes 2.Komuna Gjakove Partner
4. Stimulimi I ushqimit, veres dhe produkteve rajonale turistike Albanian National Training and Technical Assistance Resource Center - ANTTARC 366,273.18 Euro 1.Qarku Kukes 2.Rajoni Jugor i Kosoves" Partner
5. Promovimi I inovacioneve teknologjike dhe sociale në sektorin agro-ushqimor Acli IPSIA në Shqipëri 444,023.00 Euro Shqiperia: Qarku Kukës, Bashkia Kukës, Komuna Fierzë dhe Shishtavec. Kosova: South and West Economic Region, Municipalities of Prizren and Gjakovë." Partner
6. Transformimi I zonave te Shishtavecit dhe Dragashit ne destinacione terheqese turistike ALB-AID 456,000.00 Euro Shqiperi: Qarku Kukes, Komuna Shishtavec;Kosove: Rajoni Jugor, Komuna Dragash Partner
7. Mbeshtetje direkte te bizneseve familjare turistike si dhe zhvillimi dhe promovimi I ofertave turistike krijuese nderkufitare duke perfshire lidhje partneriteti dhe programe te rritjes se kapaciteteve Syri i Vizionit 353,177.04 Euro Rajoni perendimor (Peja, Junik, Istog) Jugu i Kosoves (Prizren, Rahovec); Qarku Kukes ne Shqiperi Partner
8. Turistët pa Kufij-një qasje të integruar ndaj potencialit turistik te rajonit nderkufitar Kukës-Prizren House of Europe 139,761.00 Euro Komuna Prizren, Qarku Kukes Partner