Thirrja Shqiperi- Mal i Zi

Nr.

Titulli i projektit

Vlera

Valuta

Zona e mbulimit

1

Rritja e iniciativave per zhvillimin e turizmit ne rajon

457,804.00

Euro

Qarku Kukes Shqiperi, Bashkia Podgorice Mal i Zi 

2

Mbeshtetja e zhvillimit te qendrueshem mjedisor ne zonen nderkufitare permes nismave te perbashketa (S.S.E.D.A.M)

147,798

Euro

Qarku Kukes dhe Komuna Plaves, Mal I zi

3

Rrenjet e Perbashketa dhe Bashkepunimi Kulturor

207,563

Euro

Qarku Kukes Shqiperi, Bashkia  Podgorice Mal I Zi