“Dëgjesë Publike” Buxheti 2024

Në ambientet e Këshillit të Qarkut Kukës u zhvillua “Dëgjesa Publike” për buxhetin e vitit 2024. Në këtë konsultim publik morën pjesë përfaqësues të instiucioneve vendore, shoqërisë civile dhe qytetarë. Për të pranishmit u prezantua fokusi kryesor i projekt-buxhetit për vitin 2024; ku përveç pjesës administrative janë përfshirë plani i investimeve për vitin 2024, bashkëfinancimet…

Read More
Konsultim Publik

Ne zbatim te ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 16,18, dhe 77, shkronja dh, si dhe Ligji Nr 146/2014 “Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik” dhe detyrimeve te tjera ligjore sa i takon konsultimit dhe diskutimeve te buxhetit per vitin 2024, Keshilli i Qarkut Kukes ju fton ne nje takim konsultimi publik ne ambientet e salles…

Read More
Fillojne konkurset paraprake

Kane filluar konkurset paraprake shkollat 9-vjecare ne ZVAP-Tropoje per te finalizuar fituesit ne konkursin final te dates 13 dhjetor ne pallatin e Kultures te Bashkise Tropoje. Ky aktivitet ne Bashkine e Tropojes behet ne saje te eventit lokal “Dita e Krijimtarise Letrare Agim Spahiu” dhe organizohet nga Keshilli i Qarkut Kukes, ZVAP-Tropoje, projekti “Perspektiva te…

Read More
TOP