Tituj Nderi 1

Nr.

Emer   Mbiemer

Nr.Vendimi

Data

Titulli i Nderit

1

Muharrem  Bajraktari

38

30.08.2004

Nderi i Qarkut Kukes

2

Havzi  Nela

39

30.08.2004

Nderi i Qarkut Kukes

3

Tahir  Sinani

40

30.08.2004

Nderi i Qarkut Kukes

4

Haxhi  Byberaj

41

30.08.2004

Nderi i Qarkut Kukes

5

Mehmet  Bajraktari

42

30.08.2004

Nderi i Qarkut Kukes

6

Elez  Byberaj

43

30.08.2004

Qytetar Nderi i Qarkut Kukes

7

Azgan  Haklaj

44

30.08.2004

Personalitet i shquar ne fushen e artit e kultures

8

Haxhi (Dede)  Bardhi

8

23.03.2006

Nderi i Qarkut Kukes

9

Zmajl Hyseni

9

23.03.2006

Nderi i Qarkut Kukes

10

Agim Spahiu

19

27.04.2012

Personalitet i shquar

11

Riza Selimi

22

04.07.2012

Personalitet i shquar ne fushen e gjeologjise dhe minierave

12

Teufik Ademi

44

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e artit dhe kultures

13

Zef Gruda

45

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e artit dhe kultures

14

Elvana Krasniqi

46

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e sportit

15

Sahit Prizreni

47

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e sportit

16

Hamit Noka

48

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e kerkimeve dhe studimeve gjeologjike

17

Shuaip Halilaj

49

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e arsimit

18

Hamza Sokoli

50

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e arsimit

19

Zylfi Tola

51

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e gazetarise

20

Islam Spahiu

52

21.11.2012

Nderi i Qarkut Kukes

21

Binak Mulosmani

53

21.11.2012

Nderi i Qarkut Kukes

22

Islam Basha

54

21.11.2012

Nderi i Qarkut Kukes

23

Rexh Bajraktari

55

21.11.2012

Nderi i Qarkut Kukes

24

Kamber Elezi

56

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e bujqesise

25

Hysni Aliaj

57

21.11.2012

Personalitet i shquar ne fushen e bujqesise

26

Roberto Andreotti

12

12.02.2013

Nderi i Qarkut Kukes

27

Rexhep Ferri

22

30.04.2013

Personalitet i shquar ne fushen e artit

28

Sabri Fejzullahu

23

30.04.2013

Personalitet i shquar ne fushen e artit

29

Muharrem Koldashi

24

30.04.2013

Personalitet i shquar ne fushen e arsimit

30

Vehap Muja

24

30.04.2013

Personalitet i shquar ne fushen e arsimit

         

  1    2