Ambasadori Austriak, Z. Johann Sattler, vizitë në Këshillin e Qarkut Kukës