Asistencë Teknike për Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta ne Qarkun Kukes .

“Asistencë Teknike për Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashkitë e Përzgjedhura të Shqipërisë”,
ku perfshihen te gjithe bashkitë e Qarkut Kukes si: Bashkia Kukes, Bashkia Tropojë dhe Has, si dhe bashkitë fqinje, si: Bashkia Dibër, Bashkia Mirditë,
Bashkia Fushë Arrëz dhe Bashkia Bulqizë“. Për më shumë..... http://www.imswm.al/organisations)