Bashkepunimi midis Qarqeve ne kuader te projekteve nderkufitare

Me ftese te Keshillit te Qarkut Vlore, Kryetari i Qarkut Kukes z.Astrit DOBRUSHI se bashku me nje pjese te stafit teknik te administrates se institucionit, moren pjese ne takimin dy ditore, me teme “Bashkepunimi midis Qarqeve ne kuader te projekteve nderkufitare” .
Ne kete takim secili prej Keshillave te Qarqeve te Republikes se Shqiperise shpalosi projektet ne proces, implementimi i tyre, problematikat e hasura dhe zgjidhja e problematikave.
Kryetari i Keshillit te Qarkut Kukes falenderoi Kryetarin e Keshillit te Qarkut Vlore z.Ervis Moçka per organizimin e nje tryeze te tille dhe me pas shpalosi projektin ne proces qe ka institucioni i jone qe eshte “Rritja e biodiversitetit në pellgun e lumit Drin përmes Menaxhimit të Integruar të Pellgut Ujëmbledhës – BIODRINI”!
Ku Ky Projekt ndodhet në Bashkite Kukës, Has dhe Tropojë të qarkut Kukës në Shqipëri dhe në komunën Rahovecit të Rajonit Ekonomik Jugor në Kosovë.
Objektivi i saj i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe rritja e biodiversitetit përmes zbatimit të praktikave më të mira përgjatë pellgut të lumit Drin në rajonin e Kukësit dhe komunën e Rahovecit.

TOP