“Dëgjesë Publike” Buxheti 2024

Në ambientet e Këshillit të Qarkut Kukës u zhvillua “Dëgjesa Publike” për buxhetin e vitit 2024. Në këtë konsultim publik morën pjesë përfaqësues të instiucioneve vendore, shoqërisë civile dhe qytetarë. Për të pranishmit u prezantua fokusi kryesor i projekt-buxhetit për vitin 2024; ku përveç pjesës administrative janë përfshirë plani i investimeve për vitin 2024, bashkëfinancimet…

Read More
Konsultim Publik

Ne zbatim te ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 16,18, dhe 77, shkronja dh, si dhe Ligji Nr 146/2014 “Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik” dhe detyrimeve te tjera ligjore sa i takon konsultimit dhe diskutimeve te buxhetit per vitin 2024, Keshilli i Qarkut Kukes ju fton ne nje takim konsultimi publik ne ambientet e salles…

Read More
Fillojne konkurset paraprake

Kane filluar konkurset paraprake shkollat 9-vjecare ne ZVAP-Tropoje per te finalizuar fituesit ne konkursin final te dates 13 dhjetor ne pallatin e Kultures te Bashkise Tropoje. Ky aktivitet ne Bashkine e Tropojes behet ne saje te eventit lokal “Dita e Krijimtarise Letrare Agim Spahiu” dhe organizohet nga Keshilli i Qarkut Kukes, ZVAP-Tropoje, projekti “Perspektiva te…

Read More
Konkursi Letrar “Agim Spahiu”

Këshilli i Qarkut Kukës, në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar Kukës, organizon konkursin letrar “Agim Spahiu”. Ky konkurs do të zhvillohet në rang shkollash 9-vjeçare, me interpretime, krijime dhe ese. Tema e esesë është e caktuar paraprakisht: LIBRAT JANË NJË MAGJI E LËVIZSHME. Çdo shkollë do të zhvillojë konkursin në rang shkolle dhe…

Read More
Sesioni perkujtimor historik “Lufta e Lumes”!

Sot me 17.11.2023 ne Kolesjan, Keshilli i Qarkut Kukes organizoi sesionin perkujtimor historik “Lufta e Lumes”! Ky aktivitet u hap me fjalen pershendetese nga Kryetari i Keshillit te Qarkut Kukes z.Astrit Dobrushi. Nderuan me pjesemarrjen e tyre Prefekti i Qarkut Kukes z.Granit Gjana, Zevendes Kryetari i Bashkise Kukes z.Vladimir Spahiu, Drejtori i Policise se Qarkut…

Read More
Zgjidhet Kryetari i ri i Keshillit te Qarkut Kukes

Me date 27.09.2023 u zhvillua mbledhja e konstituimit te Keshillit te Qarkut Kukes, pas verifikimit te mandateve, keshilltaret votuan per zgjedhjen e Kryetarit, Zevendes-Kryetarit te Keshillit te Qarkut si dhe Kryesine e Keshillit te Qarkut Kukes. Pothuajse ne menyre unanime, keshilltaret zgjodhen z. Astrit Dobrushi si Kryetar te Keshillit te Qarkut Kukes dhe znj. Sonila…

Read More
Kerkese per Informacion

Formati Kerkeses per Informacion • Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet. • Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal, ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. • Kërkesa…

Read More
TOP