Dita e Drinit

Në zbatim të kalendarit të gjuetisë së peshkimit, muaji qershor ështe muaji kur hapet sezoni i peshkimit dhe si rrjedhim është menduar që në këtë datë, vit pas viti të ndërgjegjësohen njerëzit për peshkimin jo të rregullt si në mënyrë ashtu dhe në zbatimin e afateve të ndalimit. Përveç sesionit të ndërgjegjësimit, ky aktivitet do të ketë në axhendë edhe lundrimin në Liqenin e Fierzës dhe bufe të hapur me gatime të ndryshme të peshkut.