Dita e Krijimit të Qarkut

Me 1922, u krijua Prefektura (Qarku i sotëm i Kukësit) me qendër Krumën. Prefektura e re mori emertimin “Prefektura e Kosoves” dhe perfshinte Hasin, Lumen e Malesine e Gjakoves(Tropoja). Prefekti i pare i kesaj prefekture ka qene Andush Kastrati.
Data 1 Mars është vendosur si datë përkujtimi me anë të një aktiviteti historik kulturor.