Çlirimi i Atdheut

Nē festēn zyrtare të Çlirimit të Atdheut, sot vendosëm kurora nē emër të Këshillit të Qarkut dhe zhvilluam homazhe në varrezat e Dëshmorëve të Atdheut në Kukës. Lavdi Dēshmorēve të Atdheut. Rroftë Populli Shqiptar.

Dëgjese Publike

Dëgjesa publike e planifikuar u zhvillua sot ne orën 11:00 nē sallēn e takimeve të Institucionit tē Këshillit tē Qarkut Kukës.
Fillimisht u bë një prezantim i shkurtër i punës dhe i detyrave ligjore që institucioni ynë përfaqëson nga kryetari z. Abdulla Domi.U vazhdua me prezantimin në PowerPoint i projekt-buxhetit tē vitit 2022 nga drejtoresha e Financës znj. Sanije Hallaçi, e cila u ndal tek detajimi që ëhtë menduar t’i bëhet buxhetit duke ndërhyrë nē disa projekte me financim të drejtperdrejtē apo në formē bashkëfinancimi në tri Bashkitë e Qarkut Kukës.

Pastrojmë Qytetin

Administrata e Keshillit te Qarkut Kukēs ju bashkua sot aksionit pēr pastrimin e mjedisit organizuar nga të gjitha institucionet shtetërore e vendore që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Kukēs.
Me këtë rast u bë e mundur pastrimi i nje segmenti të përcaktuar si dhe pjesa e ambienteve që rrethojnë Institucionin e Këshillit të Qarkut në lagjen nr 1 "Rruga e Universitetit" Kukës.

77 Vjetori i çlirimit të Kukësit

Sot me datë 18 nëntor 2021 me rastin e 77 vjetorit të Çlirimit të Kukësit në varrezat e dëshmorëve u zhvillua një ceremoni zyrtare dhe u vendosën kurora.
Merrnin pjese në kete ceremoni Prefekti i Qarkut z.Zenel Kuçana, Kryetari i Bashkisë Kukës z.Safet Gjici, drejtues të Komitetit të Veteranëve dhe të Organizatës së Familjeve të Dëshmorëve, drejtues të Institucioneve qëndrore dhe vendore, veteranë e ushtarakë.
Në emër të Këshillit të Qarkut Kukës kurorën e vendosën Kryetari i Këshillit të Qarkut Kukës z.Abdulla Domi dhe Sekretari z.Destan Spahiu.

Mbledhje e Komisionit të Mbrojtjes Civile.

Mbledhje e Komisionit të Mbrojtjes Civile. Sot në sallën e takimeve të Prefektit të Qarkut Kukës u zhvillua takimi i Komisionit të Mbrojtjes Civile në shkallē Qarku.
Nē takim merrnin pjesē Prefekti i Qarkut z Kuçana, Nën kryetari i këtij komisioni z Abdulla Domi. Drejtori i Policise Vendore z Edmont Sulaj, Nënprefektët Geca e Gosturani dhe antarê tē tjerë tē KMC si dhe perfaqesues Drejtorisê së Përgjithshme tē MC dhe të Ministrisë së Mbrojtjes.

Komisioni i mbrojtjes së tokës

Sot u zhvillua nē sallēn e mbledhjeve, takimi i Komisonit të Mbrojtjes së Tokës nën drejtimin e Kryetarit tē kētij Komisioni z Abdulla Domi. Në takim merrnin pjesë përfaqēsues nga Bashkia Kukës, Drejtoria Vendore e Policisê, Agjensia Rajonale e Kadastrēs, Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Administrara Rajonale e Zonave e Mbrojtura, Sektori i Ekstensionit pranë Drejtorisë sê Bujqësisë dhe përfaqēsues të IKMT-së.
Nuk morēn pjesē nē këtë takim, duke mos sjellë as përfaqësues Bashkia Has dhe ajo Tropojē.

Pages