75 vjetori i krijimit të shërbimit zjarrfikës Kombëtar.