Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Kukës 25.07.2022