Takime në nivel rajonal me drejtues të këshillave vendore në kuadër të reformës të decentralizimit (1 Korrik 2022)