Sekretariati i Keshillit te Qarkut Kukes

Keshilli i Qarkut  Kukes vendosi të emërojë ne detyrën e Sekretarit të Keshillit të Qarkut Kukes  Z.Destan Spahiu.