Sekretariati i Keshillit te Qarkut Kukes

Keshilli i Qarkut  Kukes me Vendimin  Nr.11  datë 05.10.2017 vendosi të  emëroi ne detyrën e Sekretarit të Keshillit të Qarkut Kukes  z.Jah Spahia .