Konsultim Publik

Ne zbatim te ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 16,18, dhe 77, shkronja dh, si dhe Ligji Nr 146/2014 “Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik” dhe detyrimeve te tjera ligjore sa i takon konsultimit dhe diskutimeve te buxhetit per vitin 2024, Keshilli i Qarkut Kukes ju fton ne nje takim konsultimi publik ne ambientet e salles se takimeve ne Institucionin tone, diten e hene me date 11.12.2023 ora 11:00. Ne kete diskutim publik do te diskutohen detajimi i buxhetit te vitit.
Ftoheni te gjithe te interesuarit te merrni pjese ne kete degjese.

TOP