75 vjetori i krijimit të shërbimit zjarrfikës Kombëtar

Sot në ambientet e jashtme dhe të brendshme të pallatit të kulturēs "Hasan Prishtina" Kukës u zhvilluan ceremoni me rastin e 75 vjetorit të krijimit të shërbimit zjarrfikēs kombētar.
Merrnin pjesē ne jete ceremoni Prefekti i Qarkut z Zenel Kuçana, Perfaqesuesi i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Zjarrfikēs Tiranê z Agustin Peplkola, Kryetari i Këshilit të Qarkut Kukes z Abdulla Domi, Sekretari i Përgjithshēm i Bashkisë Kukës z Dëfrim Korbi, drejtuesit e këtij shērbimi nga Kukēsi Hasi, Tropoja e Mirdita si dhe efektivē tē kētij shērbimi. Pasi u bē një prezantim me mjetet dhe paisjet aktuale tē këtij shërbimi, ceremonia vazhdoi nē sallē me fjalën e hapjes nga z Luan Kērxhaliu dhe Gafur Rexha. Pastaj përshendetēn z Kuçana,z Domi, z Pepkola, z Rexha si dhe zjarrfikësi mē i moshuar efektiv Kadri Ismaili.
Në fund tē aktivitetit pēr disa efektivë aktiv dhe punonjës tē kētij shërbimi qē nuk jetojnë më u shpërndanē "Çertifikata Mirënjohje" në emër të kryetarit tê Bashkisê z Safet Gjici.Punë tē mbarē e suksese kētij shërbimi që kërkon vēmendje nga të gjithē strukturat vendore e qëndrore.