Analiza 3-mujore per vitin 2017.

Keshilli I Qarkut Kukes organizoi sot analizen e 3-mujorit te pare te vitit 2017, ku u analizua zbatimi I akteve ligjore dhe nenligjore, veprimtaria ekonomiko-financiare, si dhe detyra te tjera te realizuara gjate kesaj periudhe.