Ceremonia e hapjes se zyres se Sekretariatit te SWG-se per rajonin Nderkufitar te "Sharres"

Sot ne Prizren u organizua Ceremonia e hapjes se zyres se Sekretariatit te SWG-se (Standard Work Group) per rajonin nderkufitar te “Sharres”.
Ne kete ceremoni moren pjese te gjithe aktoret perfshires te rajonit te “Sharres” pjese e te cilit eshte edhe Kukesi me komunat.
Gjate ceremonise u prezantua progresi i bere ne implementimin e qasjes se ABD-se (Area Based Development) ne rajonin e ”Sharres” si dhe cfare do te behet ne te ardhmen ne kete rajon.