Hapet sezonit turistik – Valbonë 2017

Këshilli i Qarkut Kukës në bashkëpunim me Bashkinë e Tropojës dhe Agjencinë e Zhvillimit Rajonal Kukës hapën sezonin turistik 2017 në Parkun Kombëtar të Valbonës.
Në këtë event morën pjesë përfaqësues të pushtetit lokal, institucioneve, operatorë turistik, OJF dhe përfaqësues të mediave.

Aktiviteti startoi me programin artistik, ku përmes valleve, këngëve dhe lojrave popullore të pranishmit u njohëm me traditat kulturore të zonës.

Gjatë këtij eventi u vu theksi në përmirësimin gjithnjë e më shumë të shërbimive turistike, si dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e kësaj bukurie natyrore me qëllim rritjen e numrit të turistëve vit pas viti.

Panairi i gastronomisë mbylli aktivitetin, ku të ftuarit shijuan produktet tradicionale dhe bio të rajonit.