Konference mbarekombetare mbi decentralizimin e rajoneve.

Vetëm pak ditë pas zgjedhjeve kombëtare shqiptare, Asambleja e Rajoneve të Evropës (AER), së bashku me Keshillin e Qarkut Kukës, mblodhën Kryetaret e Qarqeve Shqiptare, perfaqesues te Organizatave te rendesishme qe operojne ne Shqiperi,  aktorëve evropianë,  dhe ekspertë te huaj për të trajtuar çështjen e kompetencave të ardhshme të qarqeve shqiptare. Shoqatat shqiptare që përfaqësojnë autoritetet lokale, Bashkite, Komunat  dhe Qarqet, perkatesisht z. Fatbardh Plaku, z.Lulzim Basha dhe z. Tahsim Mema ishin present ne kete seminar. Kjo ngjarje ishte menduar për të hapur një diskutim në thellësi rreth sfidave të qeverisjes dhe organizimit të ardhshëm territorial të vendit.

Edhe pse Qarqet jane krijuar kohët e fundit - në vitin 2000 - ka ardhur koha për të vlerësuar strukturën aktuale administrative dhe për të gjetur se si mund të përmirësohet qeverisja në Shqipëri. Rajonizimi është, me të vërtetë, një proces i gjallë! Ndër rezultatet e diskutimit ishte nevoja e përcaktimit të qartë te kompetencave te niveleve të ndryshme administrative: prefekturave, qarqeve dhe niveleve të ndryshme vendore. Pjesëmarrësit ranë dakord se një hap i parë konstruktiv përpara për të rritur dialogun në mes të të gjitha shoqatave ekzistuese do të jetë ngritja e një shoqate të përbashkët, mbledhjen e të gjitha autoriteteve lokale dhe rajonale, të cilat do të promovonin forcimin e rajoneve dhe për të përmirësuar bashkëpunimin në mes të të gjitha niveleve.

z. Ibsen Elezi, Kryetari i Keshillit te Qarkut Kukes beri nje deklarate te tille ne fjalen e tij: "Ne i bëjmë thirrje qeverisë së re për të zbatuar një strategji të guximshme kombëtare mbi zhvillimin rajonal. Kjo strategji ka mbetur në një fazë teorike deri më tani. Nëse ne duam të ekzistojmë në nivel Evropian, vendi ynë ka nevojë absolutisht për ta kthyer këtë strategji në realitet tani. "

Lidhur me administratat rajonale në Shqipëri, ajo është njohur unanimisht se deri më tani, Qarqet (rajone) u mungojnë kapacitetet për të përmbushur detyrat e tyre në fushat e zhvillimit ekonomik, kujdesit social, trajnimeve profesionale, mjedisit dhe turizmit. Pjesëmarrësit ranë dakord njëzëri se, krahas nevojës për rajonet për të marrë më shumë kompetenca dhe buxhetin e tyre, nuk është një nevojë reale për një kuadër ligjor.

Presidentja e AER-se, Znj Hande ÖZSAN BOZATLI, paralajmëroi se "Nëse doni që të përshtaten në strategjinë e Bashkimit Evropian, është thelbësore që ju të gjithë të uleni rreth tryezës për të gjetur një konsensus për të ngritur një ndarje të qartë të kompetencave. Niveli rajonal duhet të fitojë edhe më shumë kapacitete në mënyrë që të jetë në gjendje për të marrë fonde të BE-së. "

Ashtu siç ka bërë shumë herë në të kaluarën për vendet e tjera që dëshirojnë të organizojnë një strukturë të re administrative dhe qasje në Bashkimin Evropian, AER bën ekspertizën dhe eksperiencën e saj në dispozicion për të gjithë rajonet e Shqipërisë në procesin e rajonalizimit. AER ndihmon ata për të fituar qasje në programet e BE-së dhe për të përfituar nga fondet e BE-së, veglat thelbësore për zhvillimin e territoreve.