MBLEDHJA E RRADHES E KESHILLIT TE QARKUT KUKES

MBLEDHJA E RRADHES E KESHILLIT TE QARKUT KUKES

Bazuar ne ligjin Nr.139/2015 date 17.12.2015 “Per vetqeverisjen vendore„ me date 21.12.2017, ora 14.00, ne sallen e mbledhjeve te
Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua mbledhja e rradhes e tij.

Ne kete mbledhje u diskutuan disa ceshtje ku nder pikat kryesore ishin Analiza e punes nje vjecare te Keshillit te Qarkut Kukes per vitin 2017,
miratimi I buxhetit te vitit 2018 shperndarja e ketij fondi ne zera te ndryshem me qellim permbushjen e detyrimeve te Keshillit te Qarkut,
si dhe zgjedhja e anetarit te ri te Keshillit te Qarkut Kukes.

Gjithashtu ne kete mbledhje u be miratimi i struktures dhe rregullores se funksionimit dhe organizimit te administrates se Keshillit te Qarkut Kukes.
Pika te tjera te axhendes se mbledhjes ishin dhe miratimi I procedures per kalim pronesie per ndertimet informale te bera
para dates 10.08.1991 te sjella nga Bashkia Tropoje.