Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Kukës 25.07.2022

Sot me datë 25.07.2022 ora 12.00 u zhvillua në sallën e takimeve mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Kukës.
Pas miratimit të rendit të ditës dhe diskutimeve të çdo pike , në këtë mbledhje u miratuan të gjitha Projekt-Vendimet e paraqitura me unanimitet të plotë nga ana e këshilltarëve.
Në fund të mbledhjes Kryetari i Këshillit të Qarkut z. Domi informoi këshilltarët mbi ecurinë e investimeve të planifikuara të KQK-së gjatë këtij viti dhe problematika me të cilat ndeshet sot ky Institucion.
Duhet të falenderojmë të gjithë këshilltarët për prezencen dhe angazhimin serioz gjatë këtij takimi por jo vetëm.