N J O F T I M

Keshilli i Qarkut Kukës në bashkëpunim me Klubin Letrar "Anton Pashku" Kukës ju fton me datë 17 dhjetor 2021 ora 11:00 në sallën "American Corner" pēr të marrē pjesë ose për të ndjekur konkursin:
ÇMIMI LETRAR "AGIM SPAHIU " edicioni i tretë.
Ju faleminderit!