Njoftim-Thirrje per Aplikime per zhvillimin e aftesive ne fushen e turizmit

Thirrje per Aplikime
“Zhvillimi aftesive te te rinjve te papune ne fushen e turizmit”
(zona e Shishtavecit)
Ne kuader te zbatimit te projektit “Adresimi ne nivel lokal i sfides se punesimit te te rinjve ne Shqiperi”, projekt ky i financuar nga Agjensia Zvicerane per Zhvillim (SDC) dhe zbatuar nga Zyra Nderkombetare e Punes (ILo) dhe UNDP, Keshilli i Qarkut Kukes shpall;

Thirrjen per Aplikime per:
1. Zhvillimin e aftesive te te rinjve te papune ne fushen e turizmit.
2. Grante per bujtinat ne rajonin e Kukesit

Kjo mase e parashikuar ne Paktin Territorial te Punesimit, konsiston ne nxitjen e punesimit te te rinjve ne sektorin e turizmit ne zonen e Shishtavecit, nepermjet permiresimit te standarteve te akomodimit dhe zhvillimit te aftesive qe lidhen me turizmin.
Per me shume informacion mbi kriteret e aplikimit, te interesuarit mund te vizitojne rubriken Publikme ne faqen zyrtare te Keshillit te Qarkut Kukes www.kqk.gov.al.
Aplikimet duhet te dergohen me poste ose personalisht ne dy kopje jo me vone se fundi i dites se Diele, date 5 Janar 2014 ne adresat e meposhtme:

Z.Bukurosh Onuzi
Kordinator Rajonal per Kukesin
Adresa: Keshilli i Qarkut Kukes
E-mail: kukes_tep@ilo.org
Mobile: +355 692096645

Znj.Pranvera Vejseli
Specialiste e Sherbimeve Sociale
Adresa: Keshilli I Qarkut Kukes
E-mail: pranvera.vejseli@kqk.gov.al
Mobile: +355 696009735