Takim midis SWG dhe perfaqesues te Komunave te rrethit te Kukesit.

Me date 10 Maj, 2013 ne ambjentet e Keshillit te Qarkut Kukes u organizua nje takim me SWG-ne dhe perfaqesues te Komunave te rrethit te Kukesit.

Ky takim i parapriu takimit te rradhes qe do te organizoje SWG me date 01 Qershor 2013 ne Kukes, ne kuader te projektit:

“Parapergatitje per implementimin e qasjes se bazuar ne zhvillimin e rajoneve (ABDA) ne vendet e Ballkanit Perendimor”

Qellimi i ketij takimi ishte njohja e perfaqesuesve te komunave me natyren e formatit te pyetsorit te hartuar nga SWG per marrjen e informacionit per cdo komune ne menyre direkte persa i perket kapaciteteve te komunave ne rajonin nderkufitar te Sharrit per pregatitje te projekteve.