Takim pune me perfaqesues te KFW z. Klaus Grimm (Infrastrukture & Umwelt) dhe znj. Zenajda Zaimi (FLAG).

Keshilli I Qarkut Kukes organizoi nje takim me perfaqesues te KFW z. Klaus Grimm (Infrastrukture & Umwelt) dhe znj. Zenajda Zaimi (FLAG).

Ky takim u organizua ne kuader te zbatimit te nje studimi per nevojen per investime ne sektorin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta.

Gjate takimit Kryetari I Keshillit te Qarkut Z. Abedin Oruci e njohu nga afer me situaten e menaxhimit te mbetjeve ne Rajonin e Kukesit si dhe domosdoshmerine e nderhyrjes ne kete sektor, gjithashtu u shpreh I gatshem per te bashkepunuar ne realizimin e ketij plani investimesh. Z. Klaus Grimm nga ana e tij shprehu falenderimin per mikepritjen si dhe deshiren per bashkepunim per te investuar ne rajonin e Kukesit. Z.Grimm hodhi disa ide ku mund te nderhyhet momentalisht ne sektorin e menaxhimit te mbetjeve gjithashtu ne nderhyrjen me ane te projekteve ne te ardhmen.