Takimi i dyte i partneritetit mes Keshillit te Qarkut Kukes dhe Komunes Prizren.

Ne diten informuese te Thirrjes se I-rë për projekt propozime te Programit IPA CBC Shqipëri - Kosove.  Kryetari i Qarkut Kukes Z. Ibsen Elezi dhe specialiste te Drejtorise se Hartimit dhe Kordinimit te projekteve, priten delegacion nga Komuna Prizren te kryesuar nga Nenkryetari i Komunes Z. Ruzhdi Rexha. Ky eshte takimi i dyte mes dy partnereve, takimi i pare eshte mbajtur ne Prizren me Date 17/07/2012. Qellimi i ketij takimi ishte partneriteti dhe bashkepunimi  ne projektet e Programit IPA CBC Shqipëri - Kosove . Ne kete takim u diskutuan detaje te shumta te projekteve qe do te paraqiten.