Takimi i peste i Aktoreve te Rajonit Nderkufitar “Sharri”.

Organizohet takimi i radhes i grupeve te interesit te rajonit nderkufitar  “Sharra” ne Prizren, Kosove. Ne kete takim u be prezantimi i draft programit mbi dokumentin per zhvillim ekonomik te rajonit nderkufitar “Sharri” dhe u diskutua per konceptet e pergjithshme te projekt propozimeve te cilat do te zhvillohen ne projekte te plota tek Bashkimi Europian.

Projektet do te jene te bazuara ne 3 fusha kryesore te cilat jane:

  1. Zhvillimi ekonomik
  2. Mjedisi
  3. Infrastuktura

Gjithashtu u be nje prezantim per Operacionin e Protokollit dhe Rregullat e Proçedurave per anetaret e grupit te interesit, ku percaktohen detyrat perkatese qe ky grup ka ne shkrimin e projekteve dhe procedura qe do te ndiqet.
Ne kete takim moren pjese grupi organizator i SWG-se dhe perfaqesues nga te gjitha njesite e qeverisjes vendore qe perfshin ky projekt.

Takimi i rradhes do te mbahet ne Nentor, ku do te vazhdoje puna per finalizimin e projekteve te miratuara dhe diskutimi per projekt propozime te ardhshme.