U organizua takimi i trete i rradhes se SWG-se ne Tearce te komunes se Tetoves, ne Maqedoni.

Me date 27 Qershor, 2012 u organizua takimi i trete i rradhes se SWG-se ne Tearce te komunes se Tetoves, ne Maqedoni.
Ne takim moren pjese perfaqesues nga institucionet e komunave dhe qarqeve perkatese te Shqiperise, Kosoves dhe Maqedonise, qe perfshihen ne Rajonin e Sharrit ne Projektin e SWG-se.
Ne kete takim u diskutua Drafti Final i Strategjise se Zhvillimit Rajonal per Sharra Region si dhe prioritetet e kesaj Strategjie me impakt ne te tre rajonet.
Nga Grupi  i punes per zhvillim rural rajonal ne Europen Jug-Lindore u propozua nje Draft Memorandum Mirekuptimi per tu firmosur nga te gjitha palet e interesuara pjesmarrese per bashkepunim te ardheshem nderkufitar midis paleve me qellim arritjen e zhvillimit te qendrueshem ekonomik ne vendet e Ballkanit Perndimor.