Mbledhja e Keshillit te Qarkut Kukes

Sot me date 23.03.2023 ora 12.00 ne Institucionin e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua mbledhja e këtij Keshilli.Ne kete takim u miratuan te tre pikat e rendit te dites te cilat ishin :

1- Miratimi i tavaneve buxhetore te programit afatmesem 2023-2025.

2- Miratimi i ndryshimeve ne buxhetin e Keshillit te Qarkut per vitin 2023.

3- Miratimi i nje kerkese te paraqitur ne kompetence te Keshillit.

Nderkohe per keshilltarët e pranishēm nga ana e Kryetarit të Keshillit te Qarkut Kukes z Domi u dha nje informacion per ecurine e punes ne Institucion,realizimi i detyrave dhe problematikat e hasura.

TOP