MBLEDHJA E PARE E KESHILLIT TE QARKUT KUKES PER VITIN 2017