Projekte te Zbatuara

Nr.

Titulli i projektit

Vlera

Valuta

Zona e mbulimit

1

Kompionatet e skive 2012 & 2013

1,877,000

Leke

Komuna Shishtavec

2

Art Kukes 2013

1,272,240

Leke

Qarku Kukes

3

100 Vjetori i Pavaresise

810,000

Leke

Qarku Kukes

4

Trashegimia kulturore

555,000

Leke

QArku Kukes

5

Festa e geshtenjes

350,000

Leke

Rrethi Tropoje, Komuna Malzi

6

Lufta e Lumes

400,000

Leke

Rrethi Kukes

7

Dita e krijimtarise Letrare çmimi "Agim Spahiu

170,000

Leke

Rrethi Kukes

8

Konferenca e Bujanit

216,000

Leke

Komuna Bujan

9

Turizmi malor

600,000

Leke

Komuna Shishtavec

10

Dita e Krijimit te Qarkut

80,000

Leke

Bashkia Kukes

11

Dita e Mikepritjes

962,000

Leke

Bashkia Kukes

12

Java e Artit 

1,858,000

Leke

Rethi Kukes

13

Ditet e Valbones

230000

Leke

Komuna Margegaj