Te Dunmet

Është festë tradicionale që lidhet me kthimin e bagëtive nga kullotat verore në pllajat e maleve në fermat familjare.