Te Qethmet

Është festë tradicionale që ka të bëjë me qethjen e deleve.